Loading... Loading...

תיק תיעוד – בני בנימין 20, הרצליה

המבנה מייצג את תקופת ההתיישבות של חקלאים מהסתדרות "בני בנימין" בהרצלייה בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת. קבוצת "בני בנימין" הייתה קבוצת החלוץ בפיתוחה של המושבה. הקבוצה ביקשה להגביר את מעורבותם של בני המושבות בחיי הישוב ולמנוע את ירידתם הגדולה של האיכרים מהארץ. בראש התנועה עמדו אהרון אהרונסון ואיתמר בן אב"י. הנהגתם יצרה קשר עם התנועה הברנדיסטית בארה"ב שהוקמה ע"י חלק מציוני ארה"ב. המבנה היה חלק מרצף מבנים חד קומתיים ברובע "בני בנימין" אשר נבנו באותה שפה אדריכלית- "בתי מושבה" . המבנים בנו את חזית הרחוב ובגבם היה שטח חקלאי לכל יחידה.

עיר

הרצליה

רחוב

בני בנימין

מספר

20

שיתוף פעולה עם:

איריס הורוביץ שלוש