Loading... Loading...

פלורנטין 34 – תיק תיעוד

המבנה ברחוב פלורנטין 34 – פינת הקישון 65 בעיר תל אביב-יפו נבנה בראשית שנות ה-30 של המאה הקודמת ע"י אדריכל לא ידוע (לא נמצאו מסמכי היתר מקוריים). המבנה נבנה ברוח הסגנון המודרניסטי המאפיין את רוב המבנים בשכונת פלורנטין אשר נבנו בתקופה זו. בקומת הקרקע מתקיים מסחר ותעשייה זעירה והכניסה הראשית אל חדר המדרגות לקומות העליונות הממוקם במרכז החזית הצפונית. מעל קומת המסחר בנויות 2 קומות המיועדות למגורים. תיק התיעוד סוקר את ההיבטים ההיסטוריים, האורבניים והאדריכליים של המבנה ומרחיב גם אודות התפתחות שכונת פלורנטין, תוך בחינת תכניות המתאר העירוניות ותכניות בניין העירוניות הרלוונטיות לשכונה ולסביבתה ולמבנה המתועד בפרט. תיק התיעוד מתאר את המבנה מבחינה אדריכלית לרבות ניתוח הפרופורציות, זאת לצד צילומים של המצב הקיים. כמו כן, בתיק התיעוד הוצגו הנפשות הפועלות בייסוד השכונה והמעורבים בתהליך הקמתה, לרבות הצגת התהליכים ההיסטוריים שהתרחשו בתקופה זו באזור.

במחקר אודות המבנה לא נמצאו תכניות ההיתר המקוריות המעידות על שנת בנייתו. עיקר המסמכים קשורים להיתרי עסק שונים בקומת הקרקע במשך השנים. כמו כן נמצאו מסמכים כגון: התכתבויות מתיקי הבניין, מפות הסטוריות, תצ"אות והצגת המבנה במצבו המקורי המשוער.

 

עיר

תל אביב

רחוב

פלורנטין

מספר

34