Loading... Loading...

Zipta House

מבנה לשימור  – בית חלל מרכזי אשר נבנה בשנת 1932 בשכונת אל-נוזהה, שכונת הגנים של יפו, שהוקמה בסוף שנות העשרים ע"י אמידי העיר. דוגמאות למבנה אדריכלי מסורתי זה היה נפוץ בלבנון, בארץ-ישראל ובאזור החוף בסוריה. בית זיפטה שימש למגורים עבור שתי משפחות ובראשן איברהים זיפטה ומשפחתו. משפחת זיפטה הייתה ידועה ואמידה ובבעלותה היו מספר מטעי תפוזים. החצר האחורית של הבית שימשה כחצר נוי ובה נשתלו עצי תפוזים וגויאבה. כמו כן, הייתה בחצר משאבת מים. כיום, משפחת זיפטה מפוזרת בלבנון, ירדן, ארה"ב וצרפת.

המבנה מתוכנן להיות בית דין שרעי של העיר יפו ואיזור המרכז.  

 

מיקום

שדרות ירושלים - יפו

שטח

450 מ"ר

יעוד

בית דין שרעי