Loading... Loading...

תיעוד מתחמי – בשכונת מונטיפיורי

חלקה 107 שבשכונת מונטיפיורי, מגוללת את סיפורה של ההתיישבות החקלאית היהודית הראשונה מחוץ לחומותיה של העיר יפו, בראשית שנות ה-40 של המאה ה-19. התיישבות זו, אשר כונתה בייארה או בית באר, כללה – פרדס , באר ובית מגורים. עם השנים, תפקודו ויעודו של המתחם קיבל נופך חדש ובו רוכזו מקבץ מבני ציבור ששירתו את קהילת השכונה ואת סביבתה. המתחם החדש נבנה כאמור על שטחה של הבייארה ההיסטורית והוא כולל כיום: בית כנסת, מועדון ויצ"ו (מועדון מונטיפיורי), מגדל מים, מכון מים ומכון טרנפורמציה. כמו כן, נותר במתחם שריד בודד של מתחם הבייארה – חלק מקומת הקרקע של בית הבאר.

בתאריך 17/11/96 נכנסה לתוקף  תכנית מס' תא/2568  ובה הוכרזו ארבעת המבנים בחלקה 107 לשימור.

עיר

תל אביב

שכונה

מונטיפיורי