Loading... Loading...

תיעוד בית איילה זקס – מבנה לשימור

בין סגר לסקר, סיימנו לתעד מבנה יחודי וחריג בנוף התל אביבי  – בית איילה זקס. בית איילה הוא וילה עירונית…

עיצוב משרדי Emerge

יוצא מפגישה. בחוץ תשעים ושתיים פרנהייט בצל, בטלפון שלי תשעים ושתים הודעות. מספר לבן על רקע עיגול אדום – סם…

שימור וחקיקה

על התגבשותן של אמנות השימור הבינלאומיות והלאומית במישרין ובעקיפין אמנת השימור הלאומית מהווה פרק משמעותי במערך התכנון והבניה של כל…

למה שימור מבנים?

בתאריך 3 יוני 1991 (התשנ"א) התקבל בכנסת תיקון מס' 31 לחוק התכנון והבנייה משנת 1965, אשר התמקד בהסדרת נושא שימור…

איקאה דרייב אין ופרנק לויד רייט.

הקורונה או בשמה האחר הנגיף או בשמה האחר מה לעזאזל קורה פה ומתי זה יגמר (רמז, לא כל כך מהר)…

כל ההשערות, ההודעות והספקולציות הקשורות לשוק המשרדים שאספתי עד כה בקורונה.

מספרים לי שרשימות זה טוב, שרשימות זה לענין. אז הכנתי רשימה. אמרתי לעצמי אתה לא עוצר עד שאתה מגיע למאה.

פייסבוק פינת דאבוש

על עתידם של המשרדים בעיר.

מותו של ה-Open space?

איך יראו המשרדים שלנו בעתיד הנראה לעין?

אפיון מרחבי תעסוקה במציאות משתנה

כך צריכים להיראות מרחבי תעסוקה בעידן הפוסט-קורונה.

איך להתכונן ליום שבו נחזור למשרדים?

כשבחדשות מדברים על אסטרטגיית יציאה, חברות צריכות לחשוב על אסטרטגית כניסה למציאות חדשה.

תחזית אדריכלית ליום שאחרי

איך תראה הסביבה הבנויה בחודשים ובשנים הקרובות?

טרנדים איכסה, טרנדים ארצה

האמת של החומר זה פאסה, הטרנד של מחר זה השקר של אתמול.

עובדים עלינו – צומחים עלינו – לומדים עלינו

מה זה, עובדים עלינו? מוכרים לנו חלל עבודה משותף לילדים של אנשים שעובדים בחלל עבודה משותף?